Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak araç üstü ekipman tasarımı ve üretimi yapmakta olan AKIN Export  & Machinery kalite politikasıdır:

Bu doğrultuda;

 • Müşterilerimizin ürün ve hizmet kalitesi anlamında beklentilerini karşılamayı ve sektörümüzde bu alanda örnek olmayı,
 • Müşterilerimizin memnuniyetlerini arttırmak için ürünlerimizi ve süreçlerimizi düzenli olarak geliştirmeyi,
 • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
 • Tedarikçi ve müşterilerimizle güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,
 • Şirketimizin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla risklerin periyodik ve sistematik olarak tespiti, değerlendirilmesi ve gerektiğinde tedbirlerin alınmasını sağlamayı,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini sağlamayı,
 • Uymakla yükümlü olduğumuz ulusal ve uluslararası tüm standart, kanun ve yönetmelikleri yerine getirmeyi,
 • Kalite yönetim sistemi çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için, ekip çalışmasına önem vererek kalite bilincini oluşturmayı ve düzeyin sürekli yükseltilmesini sağlamayı,
 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi, belgelendirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı kabul ve taahhüt ederiz.
 • Kalite politikamızın ilgili tarafların erişimine açık, şeffaf, ulaşılabilir ve anlaşılabilir olması önceliğimizdir.
Kalite Politikası
Lütfen tüm alanları kontrol ediniz.
Talebiniz iletildi.