Sınırda karbon düzenleme mekanizması çalışmaları

Sınırda karbon düzenleme mekanizması çalışmaları

Sınırda karbon düzenleme mekanizması çalışmaları

13/02/2023

Fosil yakıt kullanımı, sanayi, tarım ve hayvancılık gibi faaliyetler sonucunda sera gazı emisyonları artıyor ve bu durum sıcaklıkların yükselmesine neden oluyor. Aşırı hava olayları her geçen yıl çoğalıyor. İklim değişikliğinin etkilerini sınırlamada en önemli itici güçlerin başında yeni yasal düzenlemeler geliyor. Sınırda karbon vergisi bu düzenlemeler arasında en çok öne çıkanlardan biri.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (Carbon Border Adjustment Mechanism– CBAM), daha düşük maliyetle üretilen yüksek emisyonlu ürünler ile daha düşük emisyonlu ancak yüksek maliyetle üretilebilen alternatif ürünlerin rekabet gücünü aynı seviyeye getirmeyi amaçlıyor. Uygulamanın esası ithal ürünlere, karbon içeriklerine dayalı olarak konulacak vergiye dayanıyor.

Çevre kirliliğinin kontrolsüzce arttığı günümüzde, doğayı, yeşili korumak için Akın Export & Machinery olarak Sınırda Karbon uygulamasına yönelik çalışmalara devam ediyoruz. 

Lütfen tüm alanları kontrol ediniz.
Talebiniz iletildi.